'คุรุ' หรือ 'ครู' คือนามอันสูงค่าซึ่งมิควรที่ใครจะตั้งตนขึ้นเรียกขานโดยอหังการ
แต่เมื่อเราเข้าใจและยอมรับ ว่าทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนได้ให้ความคิด และความรู้แก่เรา
จึงขอน้อมคารวะ และเรียกขานสรรพสิ่งรอบตัวเรานั้นด้วยนามอันคู่ควรว่า...'ครู'

บริษัท คุรุโส จำกัด ถือกำเนิดขึ้นในวันครู ต้นปีรัตนโกสินทร์ศกที่ ๒๒๒
ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
เพราะเราเชื่อมั่นว่า การเรียนรู้ คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการพัฒนา

เรามิอาจนิ่งเฉย แล้วเฝ้ารอให้สังคมของเราเปลี่ยนไป
แต่ก็มิอาจเปลี่ยนแปลงสังคมได้โดยลำพัง
หากเพียงมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมของเรา...ร่วมกัน
 
 
'Guru' or 'teacher' is a word of high reverence
which should not be proclaimed in vain.
But once we understand and accept
that all things around us challenge us into thinking and learning,
we bow respectfully to them.
They become our 'teacher', a word they so rightly deserve.

The Guru Co., Ltd. was founded on the Teacher's Day, 2004,
with the ideology and determination to build a learning society in Thailand .
We believe that learning is the true beginning of development.

We cannot just sit and wait for our society to change.
On the other hand, we cannot change the society on our own.
With high determination, we want to be a part in shaping our society, together.
Home I About Us I Contact Us